top of page
IMG_1069%202_edited.jpg

RINGSTADHAVNA GÅRDSSLAKTERI

For bare et par tiår siden var de fleste bygningene på Ringstad Gård Lille kun sammenraste rester etter bygninger fra en svunnen tid. Kun det gamle hovedhuset fra ca. 1740 sto igjen. Gården er så møysommelig bygget opp igjen på gamle grunnmurer og i opprinnelig stil.


Låven som siden oppbyggingen har blitt benyttet som lagerlokale for en lokal bedrift er i stor grad bygget om og huser nå bl.a. et slakteri med slakterom, skjærerom, kjølerom, fryserom, garderobe, kontor og møterom.


På nyåret 2021 ble vi godkjent av Mattilsynet for slakting av oppdrettsvilt i hegn (alpakka og lama), nedskjæringsanlegg for oppdrettsvilt og viltbehandlingsanlegg. Dette medfører bl.a. at alt kjøtt blir kontrollert av mattilsynet og stemplet før det forlater slakteriet.

Ringstadhavna Gårdsslakteri: History
A09C1AA1-4ACA-4E98-BAD4-7695C8913CFD_edited.jpg

RINGSTADHAVNA GÅRDSSLAKTERI

Rolvsøy i Fredrikstad

 

Ringstadhavna Gårdsslakteri - etablert i 2020.  

Ringstadhavna Gårdsslakteri er et lite familiedrevet slakteri som er lokalisert på Ringstad Gård Lille, Rolvsøy i Fredrikstad.

Ekteparet Audun og Line jobber som slaktere.  Audun har tidligere jaktet storvilt og Line har vært rypejeger.  Nå tar gårdsjobben nesten all tid, så jakt og ferier har det blitt heller lite av i de senere årene.  

De er begge godkjente slaktere.

Ringstadhavna Gårdsslakteri har godkjenning for å slakte alpakka, lama og vilt.  Slakteriet er også godkjent som nedskjæringsvirksomhet. Alt kjøtt som selges fra oss er stemplet og godkjent av Mattilsynet.

Ringstadhavna Gårdsslakteri er fallviltmottak for Fredrikstad, Sarpsborg, Råde, Rygge og Moss kommune.  Dette vil si at alt vilt som viltnemda avliver, eller dyr som blir feilskutt under jakta, havner hos oss. Kommunenes Felleskjøkken har førsteretten på å kjøpe fallvilt som blir levert til Ringstadhavna Gårdsslakteri. Dette gjør at beboere på de forskjellige institusjoner i de respektive kommunene vil få muligheten til å få servert viltkjøtt.  
Dersom kommunenes felleskjøkken derimot ikke kjøper kjøttet, vil det bli tilgjengelig for andre. Aktuelle kunder kan være både restauranter og privatpersoner.

Alpakkakjøtt kan kjøpes via Gullpakka AS, mens viltkjøtt kjøpes direkte fra Ringstadhavna Gårdsslakteri.

Ringstadhavna Gårdsslakteri: Our Farm
gullpakka-as-oblat-2022.jpg
Ringstadhavna Gårdsslakteri: Bilde
bottom of page